Aktivnosti i događanja u siječnju

 6.01.
DOGAĐAJ: BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA
SADRŽAJ: Tražiti i otkrivati velikoga Boga u malenome djetetu

 8.01.
DOGAĐAJ: KRŠTENJE GOSPODINOVO
SADRŽAJ: Vjerske aktivnosti – Isusovo krštenje i moje krštenj

10.01.
DOGAĐAJ: BLAGOSLOV DJEČJEG VRTIĆA
SADRŽAJ: Zajedno slavimo i hvalimo Boga!

10.01.
DOGAĐAJ: MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA
SADRŽAJ: Što to u osmijehu ima, da ga vole svi ljudi?

11.01.
DOGAĐAJ: DAN HRVATSKOGA ŠPORTA
SADRŽAJ: Važnost sportskih igara.

21.01.
DOGAĐAJ: MEĐUNARODNI DAN ZAGRLJAJA
SADRŽAJ: Stvoren si za radost i ljubav.

Ostalo:
DOGAĐAJ: ISUSOVO DJETINJSTVO
SADRŽAJ: Vjerske aktivnosti - Isusovo djetinjstvo, Isusova domovina

DOGAĐAJ: ZIMSKE RADOSTI
SADRŽAJ: Igre na snijegu

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude!
Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese!
(Br 6,24-26)

  Aktualnosti u vrtiću - Sve