Događanja i aktivnosti u listopadu

2.10.2017.
DOGAĐAJI: Sv. Anđeli čuvari
SADRŽAJI: Vjerska aktivnost s djecom – anđeli nas čuvaju

4.10.2017.
DOGAĐAJI: Sv. Franjo Asiški
SADRŽAJI: Vjerska aktivnost s djecom – zaštitnik prijatelja prirode, zaštitnik životinja

4.10.2017.
DOGAĐAJI: Roditeljski sastanak
SADRŽAJI: Informativni roditeljski sastanak na početku pedagoške godine

6.10.2017.
DOGAĐAJI: Aktivnost za pripravnice
SADRŽAJI: Vjerska aktivnost s djecom – SNJEŽNI DRINSKI ANĐELI

7.10.2017.
DOGAĐAJI: Blažena Djevica Marija od Krunice
SADRŽAJI: Obilježavanje Marijinog mjeseca

18.10.2017.
DOGAĐAJI: Zahvala Bogu za plodove zemlje i blagoslov kruha
SADRŽAJI: Obilježavanje - Dani kruha

19.10.2017.
DOGAĐAJI: Izlet za djecu starijih vrtićkih skupina
SADRŽAJI: Izlet u CONTESSU

  Aktualnosti u vrtiću - Sve