NAJAVE – LISTOPAD 2019.

1.10. - Izlet za djecu starijih vrtićkuh skupina - Izlet u Donju Zdenčinu

2.10. - Sv. Anđeli čuvari - Vjerska aktivnost s djecom - anđeli nas čuvaju

4.10. - sv. Franjo Asiški - Vjerska aktivnost s djecom - zaštitnik prijatelja prirode, zaštitnik životinja

7.10. - Blažena Djevica Marija od Krunice - Obilježavanje Marijinog mjeseca

12.10.- Proslava Dana Provincije Družbe Kćeri Božje ljubavi - Nastup djece sa scenskim prikazom „Nošeni Očevom rukom“ – priča o životu jednog kovčega

18.10. - Aktivnosti za pripravnice katoličkih vrtića - Jesenska aktivnost

25.10. - Predstava za djecu - Klaun Čupko

29.10. - Zahvala Bogu za plodove zemlje i blagoslov kruha - Obilježavanje - Dani kruha

  Aktualnosti u vrtiću - Sve