Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («N.N.», br.10/97 i 107/07), te članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa, Granešina 7, 10 040 Zagreb – Dubrava, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

 

1. Odgojitelj predškolske djece – 20 sati tjedno, na određeno vrijeme-jedan izvršitelj/ica, na radnom mjestu u objektu Granešina 7, Zagreb, početak rada 7.11.2016.

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 24. i 25. («N.N.», br. 10/97 i 107/07), te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi članak 13.,  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću («N.N.», br. 133/97)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje ponuda je osam dana od objave natječaja.

Uz prijavu potrebno je priložiti životopis, domovnicu, dokaze o stručnoj spremi, presliku radne knjižice ili dokaz o stažu sa mirovinskog osiguranja.

Prijave slati na adresu:
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
Granešina 7, 10 040 Zagreb – Dubrava .

  Aktualnosti u vrtiću - Sve