NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA
Granešina 7, 10 040 Zagreb

Telefon: + 385 1 29 29 144
Telefax: + 385 1 29 29 144
OIB: 98396379894
EMAIL: dv.sv.josipa.zg@email.t-com.hr

KLASA: 112-01/18-04/01
URBROJ: 251-622-04-18-01
Zagreb, 8.01. 2018.

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Svetog Josipa raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA

- 1 izvršitelj/ica  u radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, na adresi Križevci, Trg. J.J. Strossmayera 17.

- 1 izvršitelj/ica  u radni odnos na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, na adresi Križevci, Trg. J.J. Strossmayera 17. – 20 sati tjedno.

 

Uvjeti:

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis HZMO-a)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu
- uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
- životopis

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Svetog Josipa, Zagreb – Dubrava, Granešina 7 – za natječaj

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj traje od 23.01.2018. do 31.01.2018. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća

s. Gordana Igrec

 

Preuzmite dokument:

  natjecaj_odgojitelji.pdf   (558.46 KB)
 
  Aktualnosti u vrtiću - Sve