OBAVIJEST O UPISIMA

DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA
GRANEŠINA 3 10 040 ZAGREB – DUBRAVA
TELEFON: 01 29 29 144
FAKS: 01 29 29 144
OIB: 98396379894
EMAIL: svetijosip2016@gmail.com

KLASA: 601-02/22-03/02
URBROJ: 251-622-04-22-03
Zagreb, 12.4.2022.

 

                                                                                                                      OBAVIJEST O UPISIMA


                                                       djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.

Dječji vrtić SVETOG JOSIPA (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2022./2023.
u periodu od 2. svibnja do 13. svibnja 2022. na sve tri lokacije:

1. Zagreb, Granešina 3 – plan za upis 10 djece;
2. Podružnica Koprivnica, Đure Basaričeka 15 – plan za upis 20 djece;
3. Podružnica Križevci, Trg J.J.Strossmayera 17 – plan za upis 11 djece.

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAM U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
➢ Za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju prvu godinu života u centralnom vrtiću u Granešini;
➢ Za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju treću godinu života u Podružnicama Koprivnica i Križevci.

Cjelodnevni 10-satni vjerski program (u pravilu od 6,00 do 17,00 sati u Zagrebu te od 6,00 do 16,00 u Podružnicama Koprivnica i Križevci). Plan je podložan promjenama ukoliko pojedina djeca dobiju odgodu za školu.

Preuzmite dokument:

  obavijest_o_upisima.pdf   (155.08 KB)
 
  Aktualnosti u vrtiću - Sve