Javiti se, osobno, školskoj liječnici dr. Maji Juroš u Aleji Lipa 1H (školski dispanzer) sa zdravstvenom iskaznicom djeteta (dijete ne treba biti s vama)

  • Parni dani od 13:00 do 14:00 ili od 18:30 do 19:30 sati
  • Neparni dani od12:00 do 13:00 sati

Napomena: Za pregled djeteta u školi nazvati Pedagoga

  Aktualnosti u vrtiću - Sve