Predstava „KLAUN ČUPKO – ČAROBNI DAN“

PREDSTAVA ZA DJECU: „KLAUN ČUPKO – ČAROBNI DAN“

U IZVEDBI DJEČJE ČAROBNE SCENE.

PREDSTAVA ĆE SE ODRŽATI 29. OŽUJKA 2017. S POČETKOM U 10,00 h.

CIJENA PREDSTAVE: 25,00 KN

  Aktualnosti u vrtiću - Sve