Predstava za djecu

PREDSTAVA ZA DJECU:

„DOKTOR OD ŽIVOTINJICA“

Dječja scena Teatra GAVRAN

27.11.2017. (ponedjeljak)

s početkom u 9,30 u vrtićkoj dvorani!

CIJENA: 25,00 kn

  Aktualnosti u vrtiću - Sve