PREDSTAVA ZA DJECU  „BOŽIĆNI SAN MALE ANE“

PREDSTAVA ZA DJECU

„BOŽIĆNI SAN MALE ANE“

Kazalište – BUDILICA,

18.12.2018. – utorak, u 9,30 h u vrtićkoj dvorani!

CIJENA: 25,00 kn

Uplatiti kod teta po skupinama!

  Aktualnosti u vrtiću - Sve