RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE PREDŠKOLACA

Dana 7. veljače 2017. u našem vrtiću organizirali smo roditeljski sastanak vezan uz znanja koja su djeci potrebna za školu i igre kojima potičemo taj dječji razvoj.

Prvi dio održala je naša logopedinja Ana Vukasović, koja je vrlo lijepo sažela sve što djeca trebaju znati u toj dobi kroz sve razvojne faze djeteta, te što će kod djece provjeravati komisija pri upisu u školu.

Nakon toga roditelji su se rasporedili po grupama i zajedno sa svojom djecom igrali razne igre koje su obuhvaćale gotovo sva područja dječjeg razvoja.

Roditelji su također imali priliku vidjeti jedan dio rada u vrtiću, ali važnije od toga je da su proveli kvalitetno vrijeme sa svojom djecom u igri.

Daniel Mršić, odgojitelj

Galerija slika:

  Aktualnosti u vrtiću - Sve