15. listopada – Međunarodni Dan slijepih

31. listopada – Međunarodni Dan štednje

  Aktualnosti u vrtiću - Sve