“Snježni Drinski anđeli” - vjerska aktivnost za pripravnice

Dana 6. listopada 2017. u Dječjem vrtiću Svetog Josipa, Granešina 7, održana je ogledna vjerska aktivnost „Snježni Drinski anđeli“ za pripravnice katoličkih vrtića grada Zagreba.

Aktivnost je za djecu, na temelju slikovnice „SNJEŽNI DRINSKI ANĐELI“, pripremila Violeta Zeko, odgojiteljica u vjeri.

Cilj i duhovna dimenzija aktivnosti bila je kako na primjeru sestara prepoznati ljubav i brigu za potrebite, pomoći djetetu da uoči vrijednost i ljepotu u dubokoj vjeri u Božju pomoć, te kako u liku sestara buditi u djetetu potpuno povjerenje u Boga i Majku Mariju.

Djeca su kroz niz aktivnosti mogli upoznati likove blaženih Drinskih mučenica te kroz igru spoznati što su sve radile i kome su sve pomagale u svom životu.

Središnji dio same aktivnosti bio je čitanje slikovnice, a kasnije su djeca mogla kroz dramatizaciju prikazati život samih sestara koje su živjele u Marijinom domu na Palama.

Sama slikovnica nosi poruku „Budi dobar prema čovjeku i Bogu“ tako se i djeci kroz niz aktivnosti nastoji usaditi temelje prema dobroti, suosjećanju prema drugome i ljubavi, napose ljubavi prema Bogu.

s. Danijela Koprek

Galerija slika:

  Aktualnosti u vrtiću - Sve