Vježba evakuacije

Vježba evakuacije i spašavanja prema planu evakuacije

(sukl. Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o zaštiti na radu)

održat će se u srijedu, 16. studenoga 2016.

u Dječjem vrtiću Svetog Josipa, Granašina 7, Zagreb.

  Aktualnosti u vrtiću - Sve