Ljubitelj svih bića

I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: “Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.” On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: “Čovjeku se grešniku svratio!” A Zakej usta i reče Gospodinu: “Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.” Reče mu na to Isus: “Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!”

Lk 19,1-10

Isus, idući u Jeruzalem gdje će po muci i smrti spasiti sve ljude, prolazi kroz Jerihon kako bi i tamošnjem svijetu ponudio radosnu vijest o Bogu Ocu. Mnoštvo ga je dočekalo i okružilo. Pitanje je koliko je njih iz mnoštva vjerovalo Isusu, a koliko ih je, poput nadcarinika Zakeja samo željelo vidjeti tko je to Isus. Pitanje je i koliko nas kršćana na euharistijske susrete dolazi iz vjere, a koliko iz nekih drugih razloga.

Jer je bio niska stasa

Zakej nije uspio ispuniti svoju želju jer je, kako je zapisano, bio niska stasa. Zakej je, što se tiče opisane zgode, imao nepopravljivi hendikep. Netko drugi bi na njegovom mjestu odustao i vratio se svom poslu, ali Zakej odlučuje riješiti problem.

I to je prva stvar u kojoj nam može poslužiti kao primjer. Ne odustati! Ne pokolebati se! Potruditi se pronaći način i ostvariti cilj! Mogu pronaći način, mogu napredovati, jer sve mogu u onome koji me jača.

Zakeju je stalo vidjeti Isusa pa trči naprijed i penje se na smokvu uz put kojim je imao Spasitelj proći. Oni koji ljube i imaju želju sposobni su gledati naprijed i djelovati unaprijed.
Pritom ih nimalo ne smeta navodna neprikladnost njihova ponašanja. Ozbiljni ljudi bi smatrali nedoličnim Zakejevo ponašanje misleći da se jedan bogati nadcarinik nema razloga verati po smokvama. Zakej ne misli tako. Ni svi sveti kroz povijest nisu mislili tako. Da je bl. Majka Terezija smatrala kako je neprikladno da jedna časna sestra provodi dane i noći uz bolesne ljude drugih rasa i vjera svijet bi izgledao puno drugačiji.

Smokva

Smokva u koju se sklonio Zakej, kojega njegovi sugrađani nazivaju grešnikom, podsjeća nas na smokvu koja je u edenskom vrtu poslužila prvim grešnicima da se sakriju od sebe i Boga. Čovjeka koji bježi, Bog poziva da mu se vrati, jer je ljubitelj svih bića i želi da se svi ljudi spase. Isus se zaustavlja, gleda prema Zakeju i poziva ga. Želi biti u njegovoj blizini.

Žurno siđi

Opredjeljenje za Boga treba biti odluka koja se donosi nepokolebljivo i konačno. Potrebno je spustiti se na zemlju, sići iz okova grijeha vlastite umišljenosti i postati bogoprimatelj. Mnogi u duhovnom rastu odgađaju vrijeme konačnoga odricanja od Zloga i prianjanja uz Boga. To je krivi put. Valja nam žurno sići. Maknuti se od smokve koja nam sprječava potpuno zajedništvo s Bogom i sa čovjekom.

Danas mi je proboraviti u tvojoj kući

Drugi dio Isusova obraćanja Zakeju pokazuje Božju ljubav prema čovjeku. Isus je htio da taj dan dođe spasenje Zakejevu domu. Isus nije slučajno prolazio niti se slučajno zaustavio pod smokvom. Utješna je ta velika Božja ljubav.

Ipak zbunjuje i opominje proces koji je doveo do činjenice Isusova boravka u Zakejevoj kući. Zakej je potaknut Duhom na susret s Isusom. Ali uvijek kada djeluje Duh uplete se i Zloduh. Čini sve da nas omete u ostvarivanju onoga na što smo pozvani. Podmeće nam niski stas i mnoštvo koje zaklanja pogled. Da je Zakej odustao, onemogućio bi Boga da donese spasenje njegovoj kući. Zato nam valja učiti od Zakeja i ne odustajati. Jer Bog je također sposoban za djela koja ozbiljni ljudi smatraju neprikladnima. Isus se svraća čovjeku grešniku. Skandalizira grad koji nije pronašao način da susretne Spasitelja.

Dajem i vraćam

Zakejevi sugrađani su u njemu i dalje gledali grešnoga nadcarinika premda ih je Isus poučio da je i on sin Abrahamov. Sposobnost viđenja stvari u novome svjetlu je plod obraćenja i susreta s Bogom. Posljedica susreta sa Spasiteljem je promjena stava i pogleda na svijet.

Vjera ti je bitna?

Ono što nije uspjelo mnoštvu koje se najprije gura u prve redove, a potom mrmlja, uspjelo je čovjeku koji je odgovorio poticaju Duha, nadvladao napast odustajanja, pokazao želju za spasenjem domišljatim netipičnim ponašanjem i izašao iz zaklona smokve. Zakej mijenja stil života. Zakej daje i vraća. Tko god veli da je susreo Krista, a ne mijenja svoje ponašanje na bolje, najobičniji je lažac. Susret s Bogom dokazuje se shvaćanjem vlastite grešnosti, odbacivanjem grešnoga života i dobrim djelima koja činimo čovjeku u potrebi.

(www.bitno.net)

  Duhovni kutak - Sve