Educiranje o odvajanju otpada

U sklopu projekta „I ja odvajam!“ kojeg provodi Grad Križevci i Općina Sveti Ivan Žabno ,sufinanciranog od Europske Unije iz Kohezijskog fonda, u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci održana je predstava “Kolibrića” za predškolarce i učenike prvih razreda “Boris slavi rođendan”. Djecu je na početku pozdravio gradonačelnik Mario Rajn koji je naglasio koliko je bitno pravilno odvajati otpad, a djeca su ga iznenadila svojim znanjem o tome koji otpad ide u koju kantu. Djeca predškolske i školske dobi imala su prilike upoznati Borisa, njegovu obitelj i obitelj Kantić te naučiti sve tajne odvajanja i recikliranja otpada u gradu te kako jedna obitelj prilikom organizacije proslave rođendana može doprinijeti očuvanja okoliša djeca će naučiti kroz smijeh i igru. Predstavi su prisustvovali učenici Osnovne škole Ljudevita Modeca te polaznici Dječjeg vrtića Sv. Josipa. „I ja odvajam!“ je projekt kojim se provode obrazovno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

Martin Nakani, odgojitelj

Galerija slika:

  Novosti u Podružnicama - Sve