Educiranje o odvajanju otpada

U sklopu projekta „I ja odvajam!“ kojeg provodi Grad Križevci , u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković”, 13. rujna 2019., održana je  edukativna predstava “Kolibrića” za predškolce i učenike prvih razreda “Boris slavi rođendan”. Djeca predškolske i školske dobi imala su prilike upoznati Borisa, njegovu obitelj i obitelj Kantić te naučiti sve tajne odvajanja i recikliranja otpada u gradu te kako jedna obitelj prilikom organizacije proslave rođendana može doprinijeti očuvanja okoliša. Predstavi su prisustvovali učenici osnovnih škola i vrtićanci. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada.

Martin Nakani, odgojitelj

 

Galerija slika:

  Novosti u Podružnicama - Sve