‘‘Kompostirajmo zajedno’’

U sklopu projekta o ekologiji kojeg provodi Komunalno poduzeće Križevci u suradnji sa gradom Križevcima, u našoj samostanskoj dvorani, 11. listopada, održana je ekološka radionica “Kompostirajmo zajedno!''. Djeca predškolske dobi imala su prilike naučiti sve tajne odvajanja, recikliranja i kompostiranja otpada. Djelatnice komunalnog poduzeća pokazale su što je sve potrebno napraviti, što sve ide u komposter i koliko je vremena potrebno da bi dobili kompost (zemlju). Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada.
 

Martin Nakani, odgojitelj

Galerija slika:

  Novosti u Podružnicama - Sve