OBAVIJEST - PLAN UPISA

DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA
GRANEŠINA 7
10 040 ZAGREB – DUBRAVA
PODRUŽNICA  KRIŽEVCI 
TRG J.J.STROSSMAYERA 17
48 260 KRIŽEVCI
Tel.: 048/711-502
EMAIL: d.v.sv.josipa1@ kc.t-com.hr

                     
                         OBAVIJEST - PLAN UPISA

Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.

                I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić SVETOG JOSIPA, Križevci, Trg J.J. Strossmayera (dalje u tekstu: Dječji vrtić)
primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

               od 2. svibnja do 10. svibnja 2019. godine

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
Za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju treću godinu života
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 6,00 do 16,00 sati

 KLASA: 601-02/19-06/01
URBROJ: 2137/1 -622-01-19-01

Zagreb, 25.4.2019.

Voditeljica vrtića:
Svjetlana Šimić, s. Marina

Preuzmite dokument:

  obavijest_upisi_kz.pdf   (667.94 KB)
 
  Novosti u Podružnicama - Sve