Odluka o interventnom dežurstvu za djecu predškolske dobi

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KRIŽEVCI
Stožer civilne zaštite  

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 7. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Grada Križevaca, Stožer civilne zaštite Grada Križevaca je na 4. (2. telefonskoj) sjednici, održanoj 20. ožujka 2020. godine, donio

 

                                                                     ODLUKU

                                 o interventnom dežurstvu za djecu predškolske dobi

 

I.

Ovom Odlukom se od ponedjeljka 23. ožujka 2020. uvodi mjera interventnog dežurstva za onu djecu predškolske dobi, koja pohađaju vrtiće na području Grada Križevaca, a za koju roditelji, nakon Odluke o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01- 20-0002), koju je Vlada Republike Hrvatska donijela 19. ožujka 2020., nisu u mogućnosti osigurati druge opcije i rješenja za čuvanje djece.

II.

Interventno dežurstvo uspostavlja se u Dječjem vrtiću Križevci, za djecu iz svih vrtića koji djeluju na području Grada Križevaca.

Ova mjera se uvodi na razdoblje do 19. travnja 2020., ponajprije iz zdravstvenih razloga i u svrhu prevencije širenja koronavirusa i može se prema potrebi i produljiti, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog stožera civilne zaštite.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 810-01/20-01/0001
URBROJ: 2137/02-02/1-20-2
 

Križevci, 20. ožujka 2020.  

NAČELNIK STOŽERA
Mario Martinčević

  Novosti u Podružnicama - Sve