Programi

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje na temelju odobrenih programa.

U okviru svoje djelatnost Dječji vrtić organizira i provodi:

 

Redoviti program

Redoviti 10-satni program provodi se u sva tri vrtića. Cjeloviti razvojni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Cilj redovitog programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Program katoličkoga vjerskog odgoja

Cilj Programa katoličkoga vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ju za jedine ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada i osobnost.

U redoviti program integrirani su elementi katoličkoga vjerskog odgoja, gdje se kroz igru, u djetetu potiče ljubav prema istini, dobroti, životu. Tako se na spontan i blag način, poštujući dječju prirodu, njeguje i duhovna dimenzija djeteta. Pažljivo osmišljeni poticaji i aktivnosti uče dijete ljubiti i poštovati Boga, sebe i druge, ujedno ga odgajajući za odgovornost prema cijelome svijetu.

Teme vjerskog odgoja kroz godinu:

 • Doček i prihvaćanje djece
 • Stvoreni svijet i stvorenja u njemu
 • Došašće – radost Isusova dolaska na svijet
 • Isusovo djetinjstvo i život
 • Otkrivanje tajne života
 • U susret Uskrslome Isusu
 • Majka
 • Život kršćanske zajednice Crkve
 • Druge teme vjerskoga sadržaja prema interesu djece

Program rada predškole

Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca maksimalno razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koje ih očekuju u školi. Programom predškole želimo utjecati na cjeloviti razvoj djeteta te ga kvalitetno pripremiti za polazak u školu. Cilj ovog programa odnosi se na poticanje cjelovitog razvoja djeteta te mu osigurava u godini pred polazak u školu poticajno okruženje u kojem će moći razvijati sve osobne potencijale. Namjera nam je razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi, razvijati radne navike, zadovoljiti djetetove interese kojima će postići potrebna znanja i vještine za polazak u školu.

Program rada predškole ostvarivat će odgojiteljice/odgojitelji koji u tekućoj godini imaju djecu školske obveznike:

 • Zagreb – 2 mješovite skupine s 4 odgojitelja predškolske djece;
 • Podružnica Koprivnica – 1 mješovita skupina s 2 odgojitelja predškolske djece;
 • Podružnica Križevci – 1 mješovita skupina s 2 odgojitelja predškolske djece.

Stručnu potporu programu pružaju stručne suradnice: pedagoginja, logopedinja, ravnateljica (u Zagrebu), voditeljice Podružnica (u Podružnicama).

Program javnih potreba za djecu s poteškoćama u razvoju

Vrtić ostvaruje program javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju koji nije verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. S obzirom na financijsku potporu MZOS provodimo program rada s djecom s teškoćama u razvoju, a integrirana su djeca s teškoćama u razvoju u redovnu skupinu. Program se provodi u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj programa je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta s posebnim potrebama.

Tečajevi

Vrtić nudi tečajeve verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji se provode u popodnevnim satima, a voditelji su vanjski suradnici vrtića.

 • Tečaj engleskog jezika
 • Tečaj ritmike i plesa
 • Tečaj sportske igraonice
  O nama - Sve