Jaslička mješovita skupina djeca od 1. do 3. godine
Mlađa mješovita skupina (Ribice) djeca od 3. i 4. godine
Starija mješovita skupina (Leptirići) djeca od 5. i 6,5 godina
  O nama - Sve