Lk 2, 4 Josip živi u Nazaretu
Mt 1, 1 - 17 Genealogija
Lk 3, 23 Genealogija
Mt 1, 18 Josip zaručen s Marijom
Mt 1, 20 - 21 Anđeo govori Josipu u Snu
Lk 2, 8-15 Josip i Marija putuju u Betlehem
Mt 1, 25 Isusovo rođenje
Lk 2, 6-7 Isusovo rođenje
Lk 2, 22-24 Prikazanje u Hramu
Mt 2, 13 Anđeo u snu poručuje Josipu, da pobjegnu u Egipat
Mt 2, 14-15 Bijeg u Egipat
Mt 2, 19-20 Anđeo u snu poručuje Josipu, da se vrate iz Egipta
Mt 2, 21-23 Povratak u Nazaret
Lk 2, 39 Povratak u Nazaret
Lk 2, 41-51 Traženje Isusa u Hramu
Iv 6, 41-42 Sveta Obitelj
  Sveti Josip - Sve